Vi er med under nationale og internationale forhandlingerne og går i direkte dialog med myndighederne. Herigennem sikrer vi, at det danske mejeribrug taler med én stemme både herhjemme og i udlandet.

Derfor tilbyder vi vores medlemmer følgende kompetencer:

  • Branchepolitik for dyrevelfærd
  • Økonomisk og politisk interessevaretagelse via nationale og internationale udvalg
  • Kontakt med embedsmænd og politikere
  • Dialog med forskningscentre vedr. mejerirelevante områder
  • Mejerikontaktudvalg vedr. krav til mejeriuddannelserne
  • Dialog med opinionsdannere, fagfolk, embedsmænd og politikere.