Gennem viden og faglig ekspertise sikrer vi, at vores medlemmer får den bedste rådgivning og konsulentbistand. Vi overvåger det danske og udenlandske marked og sørger for, at vores medlemmer altid ved, hvad der rører sig inden for mejeribruget.

Vi tilbyder derfor vores medlemmer følgende kompetencer inden for rådgivning og konsulentbistand:

 • Mælkekvalitet og sikker malkning i relation til brug af antibiotika
 • Kvalitets- og fødevaresikkerhedsprogrammer
 • Egenkontrolbesøg
 • Samarbejdsaftaler vedr. mælkekvalitet
 • Sceeningsprogrammer
 • Mejerirelevant dansk og EU, samt tredjelandes lovgivning
 • Certifikater for eksport
 • Produktteknologi
 • Produktstandarder
 • Branchekoder, hygiejneregler og egenkontrol
 • ISO22000-certificering
 • Varemærkebeskyttelse
 • Produktbeskyttelse og overvågning
 • Politiske forhold nationalt som internationalt
 • Afregning til mælkeproducenter
 • Produktkalkuler
 • Markeds- og toldforhold
 • Licensansøgninger ved import og eksport
 • Eksportstøtte
 • Myndighedskontakt
 • Fortolkning af EU's fødevarelovgivning
 • Vedtægtsforhold og ændringer
 • Konsulentbistand vedr. støttemuligheder og ansøgninger
 • Lånemuligheder i Mejeribrugets Rationaliseringsfond
 • Produktansvarsforsikring
 • Energiindkøb
 • Fordeling af frimængder
 • Strukturudvikling, udvikling i økologisk mælkeproduktion
 • Administration af Mejeriernes Skolemælksordning