Vi tager initiativ til og koordinerer grundlagsskabende forskning inden for veterinær- og råvareforskning samt mejeriforskning. Herigennem skaber vi ny viden, der giver branchen udviklingsmuligheder og gør os i stand til at rådgive forbrugerne om mælkens potentiale ud fra et fagligt, seriøst og nuanceret grundlag.

 
 Foto: Claus Sjödin

Vi tilbyder derfor vores medlemmer følgende kompetencer: 

  • Vi sørger for altid at være opdateret i forhold til den nyeste forskning
  • Vi formidler forskningsresultater
  • Vi afdækker holdninger til mejeriprodukter gennem undersøgelser
  • Vi sørger for kommunikation og kampagner om den danske mælk og mejeribruget.