Mælkeglas 

Mejeriforeningen er det danske mejeribrugs brancheorganisation. Vi repræsenterer det danske mejeribrug med særlig fokus på vores medlemmer.

Pr. 1. juli 2009 er vi tilsluttet samarbejdet i Landbrug & Fødevarer.

Viden og faglig ekspertise er vores vigtigste ressource til at skabe optimale udviklingsmuligheder for dansk mejeribrug. Dette praktiseres i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, som dermed repræsenterer det brede landbrug og de største fødevareproducenter.

Tilslutningen til Landbrug & Fødevarer betyder, at hovedparten af de faglige medarbejdere nu er ansat direkte i hovedorganisationen, mens Mejeriforeningens arbejdsopgaver primært relateres til skolemælk, administration og varemærker.

Hvem er vi?
Mejeriforeningen er det danske mejeribrugs brancheorganisation. Vi repræsenterer de danske mejerier med særligt fokus på vores medlemmer.

Hvad laver vi?
Mejeriforeningen er en organisation med mange faglige ekspertiseområder, som alle bidrager til at opfylde vores mission. I det følgende har vi konkretiseret disse ud fra fire overordnede arbejdsområder.

Finansiering
Mejeriforeningens budget er baseret på flere indtægtsforhold. De to primære indtægter er kontingent fra medlemmerne og tilskud fra Mælkeafgiftsfonden. Her til kommer brugerbetaling på forskellige ydelser.

Udgivelser
Mejeriforeningen udgiver en række blade, magasiner og brochurer, som hver især giver et indblik i de mange sider af mælkens verden.

Smiley