Mejeriforeningens budget er baseret på flere indtægtsforhold. De to primære indtægter er kontingent fra medlemmerne og tilskud fra Mælkeafgiftsfonden. Hertil kommer brugerbetaling på forskellige ydelser.

Tilskud fra mælkeafgiftsfonden
Mælkeafgiftsfonden bevilger midler til en række konkrete projekter efter ansøgning fra Mejeriforeningen. Dette kan eksempelvis være en generisk kampagne for mælk, ernæringsprojekter og forskningsforhold.

Læs mere om Mælkeafgiftsfonden »»

Brugerbetaling
Brugerbetaling omfatter bl.a. landmænds betaling for konsulentydelser fra kvalitetsrådgivere vedrørende kvalitetsforhold på bedriften samt bistand ved udstillinger.

* Ud over anførte beløb administrerer Mejeriforeningen også indbetaling fra skoleelever for skolemælk. 

Øvrige indtægter
Vedrører bl.a. administration af forskellige fonde, som er tilknyttet Mejeriforeningen.