Statistikker

Mejeriforeningen er en organisation med mange faglige ekspertiseområder, som alle bidrager til at opfylde vores mission. I det følgende har vi konkretiseret disse ud fra fire overordnede arbejdsområder.

Vi rådgiver og yder konsulentbistand
Gennem viden og faglig ekspertise sikrer vi, at vores medlemmer får den bedste rådgivning og konsulentbistand. Vi overvåger det danske og udenlandske marked og sørger for, at vores medlemmer altid ved, hvad der rører sig inden for mejeribruget.

Vi udforsker mælkens potentiale
Vi tager initiativ til og koordinerer grundlagsskabende forskning inden for veterinær- og råvareforskning samt mejeriforskning. Herigennem skaber vi ny viden, der giver branchen udviklingsmuligheder og gør os i stand til at rådgive forbrugerne om mælkens potentiale ud fra et fagligt, seriøst og nuanceret grundlag.

Vi gør vores indflydelse gældende
Vi er med under nationale og internationale forhandlingerne og går i direkte dialog med myndighederne. Herigennem sikrer vi, at det danske mejeribrug taler med én stemme både herhjemme og i udlandet.

Vi synliggør mælken
Gennem kommunikation og marketing synliggør vi mælken, og sikrer det danske mejeribrug og dets produkter en høj status i danske og udenlandske forbrugeres bevidsthed.

Opgaverne udføres af Landbrug & Fødevarer »»