Denne fond yder støtte til teknisk eller videnskabeligt arbejde inden for mejeribruget, dog fortrinsvis vedrørende special-osteproduktion, samt til studierejser i forbindelse hermed.

Enkeltpersoner og virksomheder kan søge støtte i Johannes Kyeds Fond, der støtter teknisk eller videnskabeligt arbejde inden for mejeribruget, dog fortrinsvis vedrørende special-osteproduktion, samt til studierejser i forbindelse hermed.

Fonden råder ca. over 1,1 mio. kr. til uddeling.