Danske Mejeriers Fællesorganisations jubilæumsfond af 10. juni 1982 – populært kaldet jubilæumsfonden – yder primært støtte til efteruddannelse for mælkeproducenter.

Jubilæumsfonden har til formål at gavne dansk mejeribrug ved at yde støtte til efteruddannelse, deltagelse i kurser, studierejser og studieophold for personer med tilknytning til dansk mejeribrug.

Fonden støtter primært mælkeproducenter, der ønsker at efteruddanne sig eller deltage i kurser med det formål at dygtiggøre sig på det organisatoriske område inden for mejeribruget.

Endvidere ydes tilskud til husbondafløsning i forbindelse med ovennævnte kurser.

Jubilæumsfonden råder over ca. 12 mio. kr.