Vi tager initiativ til og koordinerer grundlagsskabende mejeriforskningsprojekter i tæt samspil mellem ­mejeriindustrien og universitetsverdenen.

Projekterne er med til at skabe rammen for den forskningsbaserede innovation, der finder sted i mejerivirksomhederne.

Målet med at støtte mejeriforskning er desuden at styrke uddannelsen af kandidater, herunder mejeriingeniører samt ph.d.-studerende, inden for mejerirelaterede områder. Vi er overbeviste om, at et stærkt og dynamisk mejeriforskningsmiljø giver næring til stærke kandidatuddannelser, der også i fremtiden er attraktive for de unge, og som sikrer erhvervets rekrutteringsgrundlag.

MFF’s forskning fokuserer på tre hovedområder:

  • Teknologi
  • Mikrobiologi
  • Sundhed og ernæring

Tildelingen af midler sker på baggrund af indkaldelse af interessetilkendegivelser. De indsendte forslag vurderes ud fra deres erhvervsmæssige relevans, forskningsmæssige kvalitet, samspil mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner samt ledelse og organisationsform.

MFF består af en bestyrelse samt et sekretariat. Bestyrelsen er sammensat af 13 medlemmer, hvis væsentligste opgave er at udvælge de bedste projekter blandt de indkomne forslag.

Sekretariatet hjælper ansøgerne og sikrer effektiv gennemførelse af de støttede projekter. 

Læs mere på Mejeribrugets Forskningsfonds hjemmeside »»