Køer på græs

Foto: Morten Fauerby / Apella

Mejeriforeningen administrerer Mælkeafgiftsfonden og Mejerirationaliseringsfonden, der er offentlige fonde.

Disse to fonde har sekretariat i Mejeriforeningen, hvor fondene administreres. Mejeriforeningen har repræsentanter i fondenes bestyrelser, og har dermed indflydelse på, hvilke projekter og ansøgere, der får tilskud fra de to fonde.

Mælkeafgiftsfonden
Mælkeafgiftsfonden finansierer en række fælles aktiviteter og opgaver inden for forskning og i mejeri- og kvægbruget. Mejeriforeningen administrerer denne fond.

Mejerirationaliseringsfonden
Mejerirationaliseringsfonden har til formål at stille kapital til rådighed for rationaliseringer i mejeridrift i Danmark samt yde støtte til forskning og forsøg med relation til dansk mejeribrug.

Promilleafgiftsfonden
Fondens overordnede formål er at styrke landbrugets og fødevaresektorens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Mejeriforeningen er repræsenteret i fondens bestyrelse.