Mælkeafgiftsfonden finansierer en række fælles aktiviteter og opgaver inden for forskning og i mejeri- og kvægbruget. Mejeriforeningen administrerer denne fond.

Fondens overordnede formål er at styrke mejeri- og kvægbrugets udviklingsmuligheder og mejeriindustriens konkurrenceevne. Dette sker ved at yde tilskud til en række fælles aktiviteter inden for formålene:

  • afsætningsfremme
  • forskning og forsøg
  • produktudvikling
  • rådgivning
  • uddannelse
  • sygdomsbekæmpelse
  • dyrevelfærd
  • kontrol
  • medfinansiering af EU-programmer.

Fondens midler stammer fra den lovbestemte produktionsafgift på 0,6 øre pr. kg indvejet mælk. Endvidere modtager fonden via Promilleafgiftsfonden tilbageførte midler fra pesticidafgiften.

Fondens bestyrelse består af 12 medlemmer. Heraf repræsenterer 8 medlemmer landbrugets interesser og 4 medlemmer repræsenterer de offentlige interesser.

Det er Fødevareministeren, der udpeger bestyrelsen efter indstilling fra interessenterne. Bestyrelsen er udpeget for en fireårig periode.

Mejeriforeningens formand er formand for Mælkeafgiftsfonden.

Mælkeafgiftsfonden administreres af Mejeriforeningen.

Læs mere om Mælkeafgiftsfonden »»