Mejerirationaliseringsfonden har til formål at stille kapital til rådighed for rationaliseringer i mejeridrift i Danmark samt yde støtte til forskning og forsøg med relation til dansk mejeribrug.

Mejerirationaliseringsfonden administreres af Mejeriforeningen og den yder lån til rationaliseringsfremmende foranstaltninger i både andels- og privatsektoren som serielån over otte år til en rente på 3 % p.a.

Der ydes kun undtagelsesvis tilskud til mejerirationalisering.

Der kan udover finansiering af enkeltvirksomheders konkrete investeringsprojekter anvendes et beløb til teknisk planlægning af rationaliseringsfremmende foranstaltninger samt ydes lån eller tilskud til etablering af fællesanlæg.

Fonden kan desuden yde tilskud ved driftsstandsning af privatmejerier.

Under fondens forsøgs- og forskningsdel kan der af fondens netto-renteindtægter ydes tilskud til grundlæggende mejeriforskningsprojekter i både offentligt og privat regi. Der ydes ikke tilskud til produktudvikling i virksomheder.

Fondens egenkapital udgør ca. 140 mio. kr.


For yderligere oplysninger om Mejerirationaliseringsfonden, kontakt Niels Jacob Nyborg, e-mail njn@mejeri.dk.