Dansk mejeribrug rummer en lang række selvstændige foreninger, der er ejet af mejerier, virksomheder med tilknytning til mejeribruget og af andre organisationer. Nogle af disse foreninger er knyttet til Mejeriforeningen i kraft af, at de har sekretariat i Mejeriforeningen.

Foreninger med sekretariat i Mejeriforeningen

Foreningen Danmarks Privatmejerier
Foreningen Danmarks Privatmejerier varetager interesserne for de privatejede mejerier i Danmark.

Dansk Oste- og Smørforening
Dansk Oste- og Smørforening har til opgave at fremme medlemmernes interesser, herunder fremme udviklings- og afsætningsmulighederne for smør og ost.

Sedan
Sedan er en brancheforening af virksomheder, der i Danmark producerer eller markedsfører specialdestinerede fødevarer bestemt til børneernæring.