Sedan

Sedan er en brancheforening af virksomheder, der i Danmark producerer eller markedsfører specialdestinerede fødevarer bestemt til børneernæring.

SEDAN står for Særlig Ernæring Danmark. Foreningen blev oprettet 30. marts 1980 for og af virksomheder med særinteresser omkring fødevarer rettet mod børn og spædbørn.

Foreningens daglige virksomhed varetages i dag af Mejeriforeningen, som er sekretariat for foreningen. Formålet er at forvalte medlemmernes interesser i forhold til danske og internationale myndigheder og organisationer i relation til markedsføring.

Hjemmeside: www.sedan.dk

Medlemmer

Medlemmerne i SEDAN er pr. 1. januar 2014:

  • Arla Foods amba
  • Arla Foods Ingredients Group P/S

SEDAN's bestyrelse består pr. 16. maj 2017 af 2 med samt en sekretær fra Mejeriforeningen:

  • Senior Manager Quality Susanne Elbrønd Neve, Arla Foods Ingredients (formand)
  • Team Manager, Regulatory Affairs Tania Porsgaard Bayer Arla Foods Ingredients
  • Chefkonsulent Christian Bruun Kastrup, Landbrug & Fødevarer (sekretær)