Direktionen er Mejeriforeningens daglige, overordnede ledelse.

Overordnet målsætning

  • Direktionen varetager den daglige ledelse af Mejeriforeningen med ansvar over for bestyrelsen.

Arbejdsområder

Direktionen har ansvar for implementeringen af bestyrelsens beslutninger, herunder

  • Udarbejdelse og implementering af strategi. 
  • Det overordnede ansvar for fordeling af ressourcer.
  • Det overordnede ansvar for ledergruppen.
  • Koordinering og udvikling af samarbejdet med udvalg, fonde og foreninger.

Kontaktoplysninger Direktion