Økonomi varetager alle forhold omkring bogholderi, budgettering og regnskabsudarbejdelse samtidig med, at afdelingen yder økonomisk rådgivning til medlemmer.

Vores overordnede målsætninger

 • Vi varetager alle forhold omkring bogholderi, budgettering og regnskabsudarbejdelse.
 • Vi yder økonomisk rådgivning til vores medlemsvirksomheder.

Arbejdsområder

 • Vi sikrer, at bogholderiet overholder gældende lovgivning og er grundlaget for afregning af skat, moms og øvrige afgifter m.v.
 • Vi udarbejder årsregnskabet, der revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor.
 • Vi udarbejder budgetter og økonomiske analyser samt gennemfører investeringsopgaver i samarbejde med finansielle institutter.
 • Vi rådgiver medlemmer i økonomiske spørgsmål, herunder konsulentbistand angående analyser og beregninger.

Kontaktoplysninger Økonomi

 • Senior Finance Controller Tina Hyllested, mail tiah@mejeri.dk, tlf. 8731 2067, mobil 2211 9150
 • Økonomiassistent Karin Laursen, mail kla@mejeri.dk, tlf. 8731 2072
 • Økonomiassistent Marie Madsen, email mma@mejeri.dk, tlf. 8731 2029
 • Konsulent Naja Locht, mail nlo@mejeri.dk, tlf. 8731 2027, mobil 2428 7042
 • Chefrådgiver Hans Kristensen, mail hk@mejeri.dk, tlf. 2552 0545, mobil 2552 0545
 • Områdekoordinator Margit Daugaard, mail md@mejeri.dk, tlf. 8731 2028, mobil 2482 9343
 • Senior IT & Finance Supporter Tina Zisser, mail tz@mejeri.dk, tlf. 8731 2015, mobil 2211 2185