Landsmejeriudstillingen

Mejeriforeningen har via tilslutningen til Landbrug & Fødevarer en lang række samarbejdspartnere, nationalt og internationalt, inden for fag- og interesseorganisationer, myndigheder, virksomheder, universitets- og forskningsinstitutioner samt hos opinionsdannere og politikere.

Som led i vores mission om at skabe optimale udviklingsmuligheder for dansk mejeribrug er vores relation til samarbejdspartnerne en vigtig brik. Det er her, vi videndeler, diskuterer mejerifaglige emner, gør vores indflydelse gældende og drager nytte af hinandens kompetencer for at skabe de bedst mulige betingelser for mejeribranchen. Det sker bl.a. gennem påvirkning af regelsættene både nationalt og internationalt samt ved at være på forkant med mejerirelevante forhold gennem forskellige medlemskaber, repræsentantskaber og netværk.

Medlemskaber
Mejeriforeningen er via Landbrug & Fødevarer medlem af både nationale og internationale organisationer med forbindelse til mejeribruget.

Repræsentantskaber
Mejeriforeningen er repræsenteret i eksterne udvalg og råd via bestyrelsesposter og gennem advisory boards.