Mejeriforeningen er repræsenteret i eksterne udvalg og råd via bestyrelsesposter og gennem advisory boards.

Fonde

Igennem vores tilstedeværelse i diverse udvalg, organisationer, foreninger, selskaber m.fl. repræsenterer vi dansk mejeribrug med det overordnede formål at fremme udvikling i branchen, især på fødevare- og uddannelsesområdet.

Mejeriforeningen sidder i bestyrelsen i en række fonde og administrerer flere forskellige offentlige fonde.

 • Mælkeafgiftsfonden
  Mælkeafgiftsfonden finansierer en række fælles aktiviteter og opgaver inden for forskning og i mejeri- og kvægbruget. Mejeriforeningen administrerer denne fond. 
  Læs mere »»
 • Mejerirationaliseringsfonden
  Mejerirationaliseringsfonden har til formål at stille kapital til rådighed for rationaliseringer i mejeridrift i Danmark samt yde støtte til forskning og forsøg med relation til dansk mejeribrug. Mejeriforeningen administrerer denne fond. 
  Læs mere »»
 • Promilleafgiftsfonden
  Fondens overordnede formål er at styrke landbrugets og fødevaresektorens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Mejeriforeningen er repræsenteret i fondens bestyrelse.
  Læs mere »»
 • Fonden for Økologisk Landbrug
  Tildeler midler til forskellige projekter med henblik på at styrke konkurrenceevnen og udviklingsmulighederne for økologisk landbrug og fødevareproduktion. Mejeriforeningen er repræsenteret i fondens bestyrelse.
  Læs mere »»

Råd og udvalg

Mejeriforeningen sidder i bestyrelsen i en række råd og udvalg, som repræsenterer et bredt udsnit af mejeriernes interesseområder. Via disse sørger Mejeriforeningen for, at mejerierne får indflydelse.

 • Det Økologiske Fødevareråd
  Rådgivende organ for Fødevareministeriet, hvor Mejeriforeningen har en repræsentant med. 
  Hjemmeside: naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/baggrund-og-fakta-om-oekologi/raad-og-udvalg/det-oekologiske-foedevareraad/
 • KU Life Advisory Board
  Mejeriforeningen har en plads i det rådgivende udvalg for uddannelsesinstitutionen KU Life, som bl.a. uddanner mejeriingeniører og andre beslægtede uddannelser. 
 • Det danske Codex Alimentarius-udvalg
  Udvalg, som koordinerer den danske holdning ift. produktstandarder og oprindelsesforhold for fødevarer.
 • Udvalget vedr. Mejerimuseet i Hjedding
  Udvalget beslutter overordnede forhold vedrørende drift af Mejerimuseet i Hjedding, som er baseret på Danmarks første andelsmejeri fra 1882.

Organisationer og advisory boards

Via advisory boards og samarbejde i forskellige organisationer varetager Mejeriforeningen den danske mejeribranches interesser.

 • Dairy Nordic
  Samarbejde mellem de nordiske brancheforeninger for mejeriindustrien. Der er aftalt en række fælles projekter inden for de tre hovedområder: Lovgivning, Handelsforhold og Veterinære forhold. 
 • Global Dairy Platform
  Organisationen er et samarbejde mellem de største mejerivirksomheder samt en række tilknyttede interesseorganisationer.  
  Hjemmeside: globaldairyplatform.com