Mejeriforeningen har en række udvalg, der håndterer forskellige sagsområder og særlige problemstillinger.

Mejeriforeningen har nedsat en række udvalg - såkaldte brancheudvalg. Disse tager sig af sager som spænder fra markeds- og produkttekniske spørgsmål til udstillinger og særlige produkter eller markeder.

Derudover samarbejder Mejeriforeningen med en række andre organisationer i samarbejdsudvalg. Et eksempel på dette er i forhold til primærbruget, hvor særlige kvægspørgsmål håndteres i samarbejdsudvalget Dansk Kvæg.

Alle udvalg her på siden har med dansk mejeribrug at gøre, og samtlige styres fra Mejeriforeningen eller får ydelser som sekretærbistand etc. i Mejeriforeningen.

Mejeriforeningens brancheudvalg

 • Mejeriudvalget »»
  Specialudvalg under Mejeriudvalget:
  • Teknisk udvalg »»
  • BGB-udvalget »»
  • FIL – IDF Danske National Komité »»

  Specialudvalg

  Øvrige udvalg

  • Danske Mejeriers Mælkeudvalg »»