IDF's logoFIL-IDF er en international sammenslutning af nationalkomitéer fra 56 lande. Organisationen varetager mejeribranchens interesser på globalt plan.

FIL-IDF tilvejebringer og deler viden og arbejder på at løse videnskabelige, tekniske og økonomiske problemer inden for den internationale mejeriindustris interesseområde.

Den danske Nationalkomité varetager de danske interesser i dette samarbejde.

FIL-IDF står for "Fedération Internationale du Lait - International Dairy Federation".

Læs mere på FIL-IDF's hjemmeside

Medlemmer af FIL-IDF's danske nationalkomité

Den danske nationalkomité for FIL-IDF består af otte medlemmer fra mejeribranchen samt en sekretær. Medlemmerne kommer fra Mejeriforeningen, danske mejerier og følgeindustrien. 

  • Adm. direktør Jørgen Hald Christensen (formand), Mejeriforeningen
  • Gårdejer Steen Nørgaard Madsen
  • Forskningschef Henrik Jørgen Andersen, Arla Foods amba
  • Marketing Manager Ole Madsen, Foss
  • Chefkonsulent Claus Heggum, Landbrug & Fødevarer
  • Erhvervspolitisk chef Kirsten Holm Svendsen, Landbrug & Fødevarer
  • Teamleder Jaap Boes, SEGES Kvæg
  • Ernæringschef Mette Myrup Christensen, Landbrug & Fødevarer.

Sekretær:

  • Seniorkonsulent Sanne Bastholm Rasmussen, Landbrug & Fødevarer.