Mejeriudvalget har til opgave at varetage mejerierhvervets interesser i markedspolitiske spørgsmål.

Mejeriudvalget mødes flere gange årligt i Mejeriforeningen. Udvalget skal rådgive Mejeriforeningens bestyrelse i spørgsmål om produktlovgivning og i mejeritekniske spørgsmål. 

Til sin hjælp har Mejeriudvalget nedsat en række underudvalg med særlige kompetencer inden for deres respektive områder.

Mejeriudvalget er født med en repræsentant fra henholdsvis Foreningen Danmarks Privatmejerier og en repræsentant fra Dansk Oste- og Smørforening.

Medlemmer

Mejeriudvalget består af følgende medlemmer: 

 • Jørgen Hald Christensen, Mejeriforeningen (formand)
 • Jakob B. Knudsen, Arla Foods (næstformand)
 • Jane Østergaard Norsk, Arla Foods
 • Hans Henrik Lund, Arla Foods
 • Maja Møller, Arla Foods
 • Lars Dalsgaard, Arla Foods
 • Poul Bank Pettersson, Arla Foods
 • xx, Arla Foods
 • Jens Beierholm, Nørup Mejeri
 • Leif Friis Jørgensen, NATURMÆLK
 • Poul J. Pedersen, Thise Mejeri
 • Alette Algreen-Ussing, Them Andelsmejeri
 • Lars Staunsbæk, Mammen Mejeri
 • Keld Pedersen, Nordex Food A/S

Sekretær: Sanne Bastholm Rasmussen, Landbrug & Fødevarer.

Specialudvalg under Mejeriudvalget

Teknisk Udvalg
Teknisk Udvalg har til formål at rådgive Markedsudvalget inden for produkttekniske spørgsmål i bred forstand og omkring produktlovgivning.

BGB-udvalget
BGB-udvalget er et specialudvalg, som varetager interessen for de to danske oste Danablu og Esrom.