De danske BGB-oste

BGB-udvalget er et specialudvalg, som varetager interessen for de to danske oste Danablu og Esrom.

BGB-udvalget sørger for, at standarder og markedsføring er i orden for de to danske BGB-oste Danablu og Esrom. Danablu og Esrom er givet en særlig status af EU, nemlig 'Beskyttet Geografisk Betegnelse'.

BGB er EU's mærke til beskyttelse af unikke fødevarer, der har et godt omdømme og er autentisk knyttet til det geografiske område, hvor de fremstilles.

Mejeriforeningens BGB-udvalg mødes minimum en gang om året, og er ansvarlig for BGB-standardernes overholdelse, kontrol og beskyttelse.

Udvalget kan foretage kvalitetsfremmende forsøg, fælles faglige arrangementer for nuværende BGB-registrerede produkter.

Endelig skal udvalget forestå anmeldelse af eventuelle nye BGB produkter, som danske mejerier måtte søge om at få optaget som beskyttede.

Medlemmer af BGB-udvalget

BGB-udvalget har fem medlemmer, der alle kommer fra de danske mejerier, samt en sekretær fra Mejeriforeningen. Medlemmerne er udpeget af Markedsudvalget.

  • Produktionsdirektør Hans Henrik Lund, Arla Foods (formand for udvalget)
  • Produktionsdirektør Jens Refslund, Arla Foods
  • Mejerileder Niels Staunsbæk, Mammen Mejeri A/S
  • Mejerichef Per Olesen, Bornholms Andelsmejeri
  • Mejeribestyrer Poul Johannes Pedersen, Thise Mejeri amba
  • Chefkonsulent Lars Johannes Nielsen, Landbrug & Fødevarer (sekretær for udvalget)

Læs mere på BGB-ostenes egen hjemmeside »»