Teknisk Udvalg skal med reference til Mejeriudvalget rådgive Mejeriforeningens bestyrelse i produktlovgivnings- og tekniske spørgsmål, herunder forhold der vedrører mælkekvalitet.

Teknisk Udvalg skal arbejde med de emner som Mejeriudvalget sender videre til Teknisk Udvalg, men kan også tage emner op på eget initiativ.

Derudover har Teknisk Udvalg nedsat en række specialudvalg, som tager sig af løsningen af helt konkrete opgaver. Nogle af disse opgaver er blandt andet:

Medlemmer

Teknisk Udvalg består af mindst 5 medlemmer udpeget af Mejeriudvalget efter faglige kriterier idet det samtidig tilstræbes, at forskellige produktområder og virksomhedsgrupperinger er repræsenteret. 

 • Søren Jensen, Arla Foods amba
 • Kasper Thormod Nielsen, Arla Foods amba    
 • Helle Skjold, Arla Foods amba
 • Per Poulsen, Uhrenholt A/S
 • Merete Myrup Christensen, Landbrug & Fødevarer
 • Sanne Bastholm Rasmussen, Landbrug & Fødevarer (koordinator for udvalget)
 • Christian Bruun Kastrup, Landbrug & Fødevarer (formand for udvalget)
 • samt efter behov Jørgen Hald Christensen, formand for Mejeriudvalget samt repræsentant for L&F og Mejeriforeningen.

Teknisk udvalg har nedsat Udstillingsudvalget, der står for planlægning og gennemførelse af Landsmejeriudstillingen.

Udstillingsudvalget

Udvalget mødes flere gange om året og står for den overordnede planlægning og gennemførelse af Danish International FOOD Contest.

Medlemmer

 • Søren Jensen, Arla Foods amba (formand for udvalget)
 • Henning Lorentzen, Arla Foods amba
 • Ole E. Hansen, Arla Foods amba
 • Vagn Clausen, Arla Foods amba
 • Tove Grønkjær, Nørager Mejeri A/S

Observatører

 • René Fredgaard, Arla Foods amba
 • Niels Lange Jørgensen, Arla Foods amba 
 • Peter Møller, Arla Foods amba

Foreningsformænd

 • Jens R. Beierholm Poulsen, Nørup Mejeri
 • Keld Pedersen, Nordex Food A/S

Sekretær for Udstillingsudvalget

 • Lars Johannes Nielsen, Landbrug & Fødevarer