Sortbroget ko

Foto: Morten Fauerby / Apella.dk

SEGES Kvæg er en samarbejdsorganisation, som varetager bl.a. mejeribrugets interesser i forhold til kvæg- og landbrug.

SEGES Kvæg er en samarbejdsorganisation, som Mejeriforeningen har oprettet i fællesskab med en række andre landbrugsorganisationer.

Mejeriforeningen etablerede i januar 2002 Dansk Kvæg i samarbejde med Dansk Landbrug, Kødbranchens Fællesråd og Kvægavlsforeningen Dansire med det formål at sikre den bedst mulige indtjening for kvægbrugeren og opnå den bedste interessevaretagelse i kvægpolitiske spørgsmål.

Dansk Kvæg erstattede Landskontoret for Kvæg, samtidig med at opgaven og kompetencen blev udvidet til også at omfatte kvæg- og erhvervspolitik samt aktiviteterne vedrørende overvågning af smitsomme sygdomme og malkekvoter.

Sommeren 2010 blev navnet Dansk Kvæg erstattet af Landbrug & Fødevarer, Kvæg, senere SEGES Kvæg.

I alt 140 personer er beskæftiget i SEGES Kvæg. Se mere om SEGES Kvæg på organisationens hjemmeside »»

SEGES Kvægs bestyrelse består af 14 personer, som er udpeget af de stiftende organisationer. Medlemmerne er alle kvægbrugere. SEGES Kvægs bestyrelse kan ses på SEGES' hjemmeside »»

Mejeriforeningens repræsentanter

Mejeriforeningen har fire repræsentanter i bestyrelsen i SEGES Kvæg:

  • Steen Nørgaard Madsen
  • Viggo Ølgaard Bloch
  • Torben Myrup
  • Arne Bisgaard