Mejeriforeningen

Størstedelen af de danske mejerier er organiseret i Mejeriforeningen, som sammen med Landbrug & Fødevarer varetager mejeribrugets interesserer og løser en lang række opgaver for medlemsmejerierne.

Mejeriforeningen er det danske mejeribrugs brancheorganisation. Pr. 1. juli 2009 blev organisationen tilsluttet samarbejdet i Landbrug & Fødevarer, som har overtaget opgavevaretagelse og medarbejdere på en række punkter.

Mejeriforeningen er en vidensorganisation og faglig ekspertise er foreningens vigtigste ressource til at skabe udvikling i branchen, rådgive medlemmerne og opfylde en mission om at skabe optimale udviklingsmuligheder for mejeribruget i Danmark.

Efter tilslutningen til Landbrug & Fødevarer varetages en lang række opgaver af medarbejdere i denne organisation. Læs mere om Landbrug & Fødevarer.

Kernen i Mejeriforeningen er skolemælk, administration af varemærker, fonde og øvrig økonomisk administration.

Hovedparten af de mejerifaglige medarbejdere i Landbrug & Fødevarer og Mejeriforeningen er placeret i Agro Food Park 13 i Skejby. Andre er placeret på Axelborg i København og på Danish Dairy Boards kontor i Bruxelles.
Se oversigt over alle de mejerifaglige medarbejdere i de to organisationer.

Medlemmer
Mejeriforeningens medlemmer kan deles op i to grupper.

Den første gruppe består af andels- og privatmejerier, mens den anden gruppe består af handelsvirksomheder med eksport og import af mejeriprodukter. Vores medlemsmejerier varierer i størrelse, helt fra de små gårdmejerier med få ansatte, til de store mejerivirksomheder med flere hundrede ansatte.

ANDELS- OG PRIVATMEJERIER
Den første gruppe består af såvel andelsmejerier, som privatmejerier, der indvejer mælk direkte fra mælkeproducenterne, modtager mælk og fløde til produktion af mejeriprodukter, eller forarbejder mejeriprodukter. Produkterne er mælk, smør, ost, og syrnede produkter som f.eks. yoghurt. Herudover producerer nogle af mejerierne også mælkekonserves og is.

HANDELSVIRKSOMHEDER
Den anden gruppe af medlemmer består af handelsvirksomheder, der ikke indvejer, producerer eller forarbejder mejeriprodukter, men som derimod eksporterer danske mejeriprodukter til udlandet, og importerer udenlandske produkter til det danske marked.

Se oversigt med medlemsmejerier i sektionen Mejerier i Danmark.

Mejeriforeningens bestyrelse
Bestyrelsen er Mejeriforeningens overordnede ledelse og består af 6 medlemmer. Bestyrelsen fører tilsyn med direktionen og varetager dertil den strategiske og retningsgivende ledelse af Mejeriforeningen, herunder fastlæggelse af budget.

Bestyrelsens medlemmer
Formand: Steen Nørgaard Madsen, tlf. 4027 0265
Næstformand:  Bjørn Jepsen, tlf. 5095 2237
Bestyrelsesmedlem Jan Toft Nørgaard, tlf. 7475 7151
Bestyrelsesmedlem Jakob B. Knudsen, tlf. 8938 1000
Bestyrelsesmedlem Jens Beierholm Poulsen, tlf. 7588 3016
Bestyrelsesmedlem Kim Larsen, tlf. 2031 2039

Udvalg
Mejeriforeningen har en række udvalg, der håndterer forskellige sagsområder og særlige problemstillinger. Mejeriforeningen har nedsat en række udvalg - såkaldte brancheudvalg. Disse tager sig af sager som spænder fra markeds- og produkttekniske spørgsmål til udstillinger og særlige produkter eller markeder.

Derudover samarbejder Mejeriforeningen med en række andre organisationer i samarbejdsudvalg. Et eksempel på dette er i forhold til primærbruget, hvor særlige kvægspørgsmål håndteres i samarbejdsudvalget Dansk Kvæg.

Alle udvalg her på siden har med dansk mejeribrug at gøre, og samtlige styres fra Mejeriforeningen eller får ydelser som sekretærbistand etc. i Mejeriforeningen.

Mejeriforeningens brancheudvalg
Mejeriudvalget Mejeriudvalget har til opgave at varetage mejerierhvervets interesser i markedspolitiske spørgsmål. Mejeriudvalget mødes flere gange årligt i Mejeriforeningen. Udvalget skal rådgive Mejeriforeningens bestyrelse i spørgsmål om produktlovgivning og i mejeritekniske spørgsmål. Til sin hjælp har Mejeriudvalget nedsat en række underudvalg med særlige kompetencer inden for deres respektive områder.

Mejeriudvalget består af følgende medlemmer:
Jørgen Hald Christensen, Mejeriforeningen (formand)
Jakob B. Knudsen, Arla Foods (næstformand)
Jane Østergaard Norsk, Arla Foods
Hans Henrik Lund, Arla Foods
Maja Møller, Arla Foods
Lars Dalsgaard, Arla Foods
Poul Bank Pettersson, Arla Foods
Jens Beierholm, Nørup Mejeri
Leif Friis Jørgensen, NATURMÆLK
Poul J. Pedersen, Thise Mejeri
Torben Aarris, Them Andelsmejeri
Lars Staunsbæk, Mammen Mejeri
Keld Pedersen, Nordex Food A/S
Sekretær: Sanne Bastholm Rasmussen, Landbrug & Fødevarer.

Specialudvalg under Mejeriudvalget
Teknisk Udvalg har til formål at rådgive Markedsudvalget inden for produkttekniske spørgsmål i bred forstand og omkring produktlovgivning.
BGB-udvalget er et specialudvalg, som varetager interessen for de tre danske oste Danablu, Danbo og Esrom.

Medlemskaber
Mejeriforeningen er via Landbrug & Fødevarer medlem af både nationale og internationale organisationer med forbindelse til mejeribruget. Gennem vores medlemskaber arbejder vi for at fremme udviklingsmulighederne for dansk mejeribrug, herunder særligt for vores medlemmer.

Internationale medlemskaber
IDF (International Dairy Federation). International organisation for nationale mejeriorganisationer. Arbejder for sine medlemmer ved at være kilde til videnskabelig viden med relevans for mejerisektoren samt ved globale initiativer for branchen. Hjemmeside: IDF

EDA (European Dairy Association). Forening der repræsenterer alle europæiske mejeribrancher i EU-institutionerne. Medlemmer er mejeribrugets hovedorganisationer fra de enkelte medlemslande. Hjemmeside: EDA

ASSIFONTE. Foreningen for europæiske producenter af smelteost, som varetager producenternes interesse og fastlægger en fælles politik. Hjemmeside: Assifonte

Global Dairy Platform. Arbejder for at promovere mælkens status som en sund og nærende fødevare i tæt samarbejde med IDF. Hjemmeside: Globaldairyplatform

SNE (Specialised Nutrition Europe). Europæisk samarbejde mellem fødevareproducenter med særligt fokus på ernæringsforhold. Hjemmeside: specialisednutritioneurope

Historien om et rødternet ikon

Karoline-koen blev til ved lidt af et tilfælde i begyndelsen af 1958 – skabt af tegneren Grethe Richs rødternede køkkengardiner og navngivet...

Udbud af kommunikationsprojekt

Mejeriforeningen udbyder kommunikationsprojekt på børneområdet

Kontakt eksperterne

Jørgen Hald Christensen
Jørgen   Hald Christensen
Adm. direktør/sektorchef
Se profil
Sanne Bastholm
Sanne   Bastholm Rasmussen
Chefkonsulent
Se profil

Julen er planlægning, planlægning, planlægning …

Julemåneden kræver et ekstra stort planlægningsarbejde på både mejerier og i detailhandlen for at sikre danskerne fløde til risalamanden og smør til både rugbrødet og vaniljekransene.

Læs mere

Julesalg fyrer op under ostebutikkers succes

Den i forvejen gode omsætning i mejeriernes ostebutikker får et voldsomt løft i december. Blandt julens ostehit er Arla Unikas Krondild, Sort Kloster fra Thise Mejeri og Mammen Mejeriernes Havarti med knas.

Læs mere

12 års vækst i den økologiske mejerieksport er brudt

De danske mejerier eksporterede i 2018 økologiske produkter for i alt 1,5 mia. kr. Det er 75 mio. kr. mindre end i 2017.

Læs mere

Kontakt eksperterne

Jørgen Hald Christensen
Jørgen   Hald Christensen
Adm. direktør/sektorchef
Se profil
Sanne Bastholm
Sanne   Bastholm Rasmussen
Chefkonsulent
Se profil