Åbent Landbrug sætter klimaet i højsædet

Landmænd på 62 gårde, heraf 31 mælkeproducenter, fortæller om deres arbejde med at mindske klimaaftrykket til Åbent Landbrug søndag den 15. september kl. 10-16.

Mælkeproduktion
Aktiviteter
Klima
Malkekøer
Produktion
Erfaringen viser, at mange børnefamilier kommer først på dagen, når Åbent Landbrug begynder kl. 10, hvorpå trykket aftager frem mod ’lukketid’ kl. 16. I år afvikles Åbent Landbrug søndag den 15. september.

Formindsket udslip af metan pr. kg mælk gennem avl af højtydende malkekøer. Genbrug af varmt overskudsvand fra køleanlæg til opvarmning af stalde og stuehus. Forsuring af gylle, som gør landmanden selvforsynende med kvælstof til marken.

Det er nogle af de mange klimavenlige tiltag, som gæsterne hos Højlund Agro I/S ved Esbjerg kan høre mere om til Åbent Landbrug søndag den 15. september kl. 10-16.

”I landbruget tager vi klimaet alvorligt. Det kan vi vise forbrugerne til Åbent Landbrug. Ved at invitere folk ud at se hvad vi laver på vores bedrifter, kan vi give dem en god oplevelse, gøre op med en masse myter og fordomme samt bygge bro mellem land og by,” forklarer Laust Bendix, mælkeproducent med 370 jerseykøer på Højlund Agro.

Bedriften er en af de 62 gårde – hvoraf 31 er leverandører af mælk til hhv. Arla, Them Andelsmejeri og Mammen Mejerierne – som landet over indbyder til besøg på marken og i staldene til Åbent Landbrug.

”Vi vil vise, hvordan landbruget ikke kun har fokus på det langsigtede mål om at være klimaneutralt i 2050, men allerede er i fuld gang med en masse konkrete her og nu-tiltag,” forklarer Jan Morre Christensen, projektleder for Åbent Landbrug.

Stor bredde
For mange besøgende vil det store trækplaster dog fortsat være ’klassiske’ tilbud såsom at klappe køer og kalve, hilse på smågrise eller få en køretur på en traktor, vurderer Jan Morre Christensen.

”Men det er vigtigt, at Åbent Landbrug samtidig viser den store spændvidde i dansk landbrugs- og fødevareproduktion. Bredden handler ikke kun om fremstillingen af fx mælk, kød, frugt og grønt, men også om hvordan landmændene hjælper med at løse problemer i forhold til vores natur og miljø såsom ved at pleje værdifulde naturarealer og sørge for forbedringer af vores vandmiljø,” siger Jan Morre Christensen.

Forventer flere gæster
Han forventer lidt flere gæster end i 2018, hvor i alt 73.000 besøgte de deltagende gårde.

”For at få mest mulig opmærksomhed om Åbent Landbrug har vi indslag og små quizzer om værtsgårdene på Facebook og film på YouTube,” påpeger Jan Morre Christensen.

Landbrug & Fødevarer koordinerer Åbent Landbrug i samarbejde med værterne og deres rådgivere. Derudover lægger flere virksomheder et stort stykke arbejde i dagen. Læs mere om Åbent Landbrug og find den nærmeste gård, følg Åbent Landbrug på Facebook, og se endnu en YouTube-film:

Masser af udfordringer for mejerierne

WORLD DAIRY SUMMIT 2019 Bæredygtighed, plantedrikke og forarbejdning er nogle af de udfordringer, der presser mejerisektoren, og som der bliver arbejdet med på internationalt plan.

Læs mere

Mælkens sukker og proteiner rummer mange fordele

WORLD DAIRY SUMMIT 2019 Mælkesukker og mælkeproteiner rummer mange positive egenskaber, som de færreste forbrugere kender til. Faktisk bør mejerierne promovere mælkesukkeret, mener en hollandsk professor.

Læs mere

Mejeribruget kloden rundt

WORLD DAIRY SUMMIT 2019 Der er store forskelle på, hvad mejerierne i forskellige dele af verden har fokus på. Det kom frem under dette års International Dairy Federation-konference i Istanbul.

Læs mere